Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej